Vai zināji, ka Latvijā bija laiks, kad par sarkanbaltsarkanā karoga zīmēšanu un runām par brīvu Latviju smagi sodīja ne vien pieaugušos, bet pat bērnus? Atzīmējot 18. novembri, lasi par Valkas skolēnu slepenās organizācijas likteni padomju okupācijas laikā.

Kad 1944. gadā Latviju atkārtoti okupēja Padomju Savienība, tika aizliegta nacionālā simbolika, tai skaitā karogs. Par šī aizlieguma pārkāpšanu varēja bargi sodīt. Tomēr Latvijā daudzi atcerējās pirmo padomju okupāciju, sauktu par „baigo gadu” (1940−1941), kad daudzi nevainīgi Latvijas iedzīvotāji tika spīdzināti, nogalināti vai izsūtīti uz Sibīriju. Tāpēc, kad Latvijā Otrā pasaules kara beigās atkal ienāca Sarkanā armija, pretpadomju noskaņojums bija liels. Iedzīvotāji, kas vēlējās redzēt Latviju atkal brīvu un neatkarīgu, vēl pēc kara beigām bruņoti pretojās padomju okupācijas karaspēkam un komunistiskajai padomju varai Latvijā. Šo cīņu sauca par Nacionālo pretošanās kustību, bet tos, kas tajā piedalījās ar ieročiem rokās, − par nacionālajiem partizāniem.

Aizliegtais 18. novembris

Tuvojoties 1945. gada 18. novembrim, kuru vairs nedrīkstēja pat pieminēt, četrpadsmitgadīgā Dzintra Purviņa bija izgatavojusi papīra un auduma sarkanbaltsarkanos karodziņus. Savukārt Alfons ar grupas puikām no 8. klases vakaros uz namu sienām un sētām devās rakstīt patriotiskus uzsaukumus “Dievs, svētī Latviju!” un “Pieminiet 18. novembri!”. Alfons rakstīja, kamēr citi stāvēja sardzē, lai neviens nepieķertu. 18. novembra priekšvakarā daļa skolēnu slepus sakopa Latvijas brīvības cīņās kritušo karavīru kapus − izrotāja ar mētru vainadziņiem un pašu izgatavotajiem karodziņiem gan kapu kopiņas, gan pieminekli kritušajiem varoņiem. Citi skolēni izlika lielākus karogus Valkas pilsētas laukumā. Neviens viņus nepieķēra, un ienaidnieks domāja, ka to izdarījuši nacionālie partizāni. Tā tas arī būtu palicis, jo skolēni bija nosprieduši, ka izdarījuši visu, ko spējuši, un nekādas turpmākās aktivitātes vairs neveica. Tomēr viss notika citādi.

 

TEKSTS: Kristīne Rotbaha

FOTO: Kristīnes Rotbahas arhīvs, “ZUDUSĪ LATVIJA”, Latvijas Okupācijas muzeja krājums

Kas notika ar varonīgajiem Valkas jauniešiem un kāds bija viņu liktenis – lasi jau novembra “Ilustrētā Junioriem”