Izdrukā vai pārzīmē brieža detaļas pēc parauga!

2-att-111_3806

Saliec visu kopā!

4-att-111_3817

Darbs: Ilze Zaķe, Foto: Mārtiņš Rudzītis

Citus darbus meklē 2016. gada decembra numura “Rūķu darbnīcā”.