Pakustini pelēkās šūniņas un uzmini, no kāda augusta “Ilustrētā Junioriem” raksta ir šis fotoattēla fragments!

Par ko, Tavuprāt, ir raksts, no kura izgriezts šis attēla fragments?

You will be redirected in 0 seconds after voting