Pakustini pelēkās šūniņas un uzmini, no kāda augusta “Ilustrētā Junioriem” raksta ir šis fotoattēla fragments!