Varētu domāt, ka roze ir puķu karaliene un tai pienākas vāzē būt vienai. Daļēji tā ir taisnība. Ir augi, kuri vāzē “vēlas” būt vieni paši. Tomēr ir vēl arī cits skaidrojums.

Neļķei gan lapas, gan ziedi ir ar īpatnēju smaržu. Augu, kuriem ir tādas īpašības, šūnsulā — šķidrumā, ar ko ir pildīti augu šūnu dobumi — ir daudz dažādu vielu, kas nepatīk citiem ziediem. Tās no kāta griezuma vietā ieplūst ūdenī un iedarbojas uz otru augu. Roze tāpēc noziedēs ātrāk nekā tad, ja vāzē būs viena pati. Sen nogrieztas rozes mūžu gan tas neietekmēs, tomēr svaigi grieztas rozes un neļķes parasti kopā neliek. Patiesībā rozēm vispār nevajadzētu neko likt klāt, tikai kādu papardes lapu vai asparāga dzinumu.

Ja neļķi saliksi kopā ar maijpuķīti, tad neļķe ātri savītīs, jo maijpuķītes šūnsula satur indīgas vielas.