Pieaugušie katru mēnesi daļu no savas darba algas nemaz nesaņem. Tā tiek ieskaitīta valsts kasē un tos sauc par nodokļiem. Noskaidro, kāpēc tie jāmaksā!

Nodokļi ir jāmaksā tādēļ, lai valsts spētu nodrošināt iedzīvotājus ar visu nepieciešamo — skolām, kur mācīties, slimnīcām, kur ārstēties, un ceļiem, pa kuriem pārvietoties. Atbildīga nodokļu maksāšana ir pamats drošām vecumdienām, jo pensija tiek aprēķināta pēc nomaksātās summas apjoma. Tāpat gadījumā, ja cilvēks zaudē darbu, pateicoties maksātajiem nodokļiem, viņam ir tiesības kādu laiku saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Katram sava sistēma

Nodokļi nebūt nav mūsdienu izgudrojums — tie radušies jau Senajā Ēģiptē aptuveni 2900 gadu pirms mūsu ēras. Nu katra valsts parasti izlemj pati, kā veidot nodokļu sistēmu, taču pēc pievienošanās Eiropas Savienībai Latvija ir nolēmusi savu pielīdzināt citu Eiropas valstu sistēmām. Nodoklis ir ar likumu noteiktais obligātais maksājums, kas nonāk valsts vai pašvaldības budžetā. Latvijā ir sastopami divu veidu nodokļi — tiešie un netiešie. Tiešie nodokļi tiek maksāti par objektu, kas pieder vai tieši attiecas uz nodokļa maksātāju. Savukārt netiešie nodokļi tiek maksāti par precēm un pakalpojumiem, kad tos iegādājies. Pie tiešajiem pie
skaitāms, piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas katram strādājošajam tiek atrēķināts no algas. Taču viens no pazīstamākajiem netiešajiem nodokļiem ir pievienotās vērtības nodoklis — to arī tu vari atrast uz pirkuma čeka ar apzīmējumu “PVN”.

TEKSTS: ILZE VĪTOLA

FOTO: GETTYIMAGES.COM