Vēl salīdzinoši nesen cieņā bija tradīcija, ka vīrietis pieceļas kājās, ja dāma dodas prom. Un atkal pieceļas, kad sieviete atgriežas. Varbūt tavā skolā bērni pieceļas kājās, kad klasē ienāk skolotājs?

Kā svinīga lūgšana
Etiķete ir cieņas izrādīšana ar savu uzvedību un rīcību, tāpēc labas manieres būtu jāapgūst katram. Tās ir vienkāršas lietas un rīcība, kas ikdienā ļauj justies labāk un dzīvot pieklājīgā sabiedrībā. Tieši piecelšanās kājās ir viena no labajām manierēm un veids, kā izrādīt cieņu. Tāpēc mēs ceļamies kājās tad, kad dziedam himnu. Tas ir īpašs, svinīgs brīdis, kad izrādām cieņu mūsu valstij un svarīgajam notikumam, kurā himna tiek atskaņota. Vienalga – vai tas būtu skolas izlaidumā vai kādas sporta spēles
atklāšanas ceremonijā. Turklāt stāvēšana kājās himnas atskaņošanas laikā pat ir noteikta ar likumu! Šīs īpašās dziesmas dziedāšana ir kā tautas svinīgā lūgšana.

Katru rītu TV un radio
Latvijas valsts himna tiek atskaņota arī katru rītu, uzsākot valsts televīzijas pārraides un radio raidījuma programmu. Taču tas nenozīmē, ka mājās, izdzirdot himnu, tev jāceļas kājās. Šis noteikums attiecas uz pasākumiem, kur tā tiek atskaņota vai izpildīta “dzīvajā”.