Reizēm gadās negribot ar savu darbību otram nevis pakalpot, bet gan drīzāk nodarīt kādu skādi. To sauc par “lāča pakalpojumu”. Uzzini, kā šāds apzīmējums radies!

Šis izteiciens radies no 1807. gadā uzrakstītās krievu rakstnieka Ivana Krilova fabulas “Vientuļnieks un lācis”. Tajā Krilovs aprakstīja lāča un Vientuļnieka draudzību. Daudzas dienas ceļotāji pavadīja kopā, taču reiz
Vientuļnieks nolikās pasnaust un aizmiga. Savukārt uzticamais lācis izdomāja, ka viņam no drauga jāatgaiņā mušas. Uz Vientuļnieka vaiga uzsēdās kāda neganta muša. Lai arī aizdzīta, tā nelikās mierā un nometās uz Vientuļnieka deguna, pēc tam uz pieres. Lācis paķēra pamatīgu akmeni un no visa spēka deva mušai triecienu. Muša bija beigta un draugs arī. Tā nu radies teiciens, kas nozīmē, ka no neveikla, nemākulīga pakalpojuma drīzāk rodas problēmas nekā labums. “Pakalpīgs muļķis ir bīstamāks par ienaidnieku,” — tāds ir Ivana Krilova fabulas vēstījums.