Lielākajai daļai kukaiņu pieaugušo attīstības stadijā ir spārni. Turklāt kukaiņiem ir atšķirīgs spārnu skaits un savs kustināšanas veids.

Bitēm ir četri spārni, bet odiem un mušām – divi. Tieši divspārņu kārtas pārstāvji (odi, mušas) un plēvspārņi (bites) kustina spārnus diezgan sarežģīti. To spārni eleganti grozās uz priekšu un atpakaļ tā, ka to gali gaisā zīmē astoņnieku. Tie pilnībā aizlokās uz priekšu un pēc tam atlokās atpakaļ, turklāt tik ātri, it kā kukaiņiem būtu piestiprināti divi propelleri. Istabas muša veic 147–220 vēzienu sekundē, medus bite – 260 vēzienu, bet visbiežāk sekundē spārnus spēj kustināt ods – 549 vēzienus sekundē. Tomēr šie kukaiņi nav rekordisti – daži miģeļu sugas pārstāvji spēj vicināt spārnus pat 1000 reižu sekundē. Kā tu jau zini, skaņu rada mehāniskas svārstības. Tātad kukaiņi ar saviem spārniem iesvārsta gaisu, un tu dzirdi spārnu vēzienu skaņu. Turklāt, palielinoties frekvencei – kustības biežumam, pieaug skaņas augstums. Tāpēc, dzirdot oda spalgo sīkšanu, atceries – tas ir īsts spārnu vēzēšanas meistars.