Ūdens pa cauruļvadu sistēmu, kas pilsētās izvietota zem ielām, nokļūst līdz cilvēkiem privātmājās, daudzdzīvokļu namos un pat debesskrāpjos. Ir dažādi veidi, kā piegādāt ūdeni līdz ēku augšējiem stāviem.

Sūkņi nāk talkā

Lai ūdens ēkās augšup pa caurulēm paceltos līdz noteiktam līmenim, nepieciešams spiediens, ko var nodrošināt, darbinot sūkņus. Jo augstāk ūdens jāuzsūknē, jo lielāks spiediens nepieciešams. Spiediena līmenis zemākos un augstākos ēku stāvos bieži vien atšķiras – augstāk dzīvojošajiem ūdens pa krānu bieži vien tek tievā strūklā. Ja augstākām ēkām, piemēram, 24 stāvu būvēm, ūdensapgādes sistēma nespēj nodrošināt nepieciešamo spiedienu, nākas izmantot papildu iekārtas. Tāpat ēkās var iebūvēt ūdens rezervuārus.

Ūdenstorņu darbība

Daudzviet pasaulē ūdens piegādāšanai joprojām izmanto ūdenstorņus. Tos ceļ iespējami augstāk, piemēram, pakalnā. Torņu augstums ir vidēji 40 metri. Ūdens piegāde ar ūdenstorņiem darbojas pēc savienoto trauku principa. Savienotos traukos ūdens vienmēr atrodas vienādā līmenī. Tā ūdens no tilpnes, kas atrodas ūdenstornī, pa apakšzemes caurulēm nokļūst namu ūdensvados, kur tas tiecas pacelties tikpat augstu kā ūdenstorņa krātuvē. Ūdenstorņus var izmantot, lai piegādātu ūdeni ēkām, kas ir zemākas par tiem. Torņa krātuvē ūdeni uzsūknē. Arī Rīgā ūdens agrāk tika piegādāts no ūdenstorņiem, bet mūsdienās tos šādiem mērķiem vairs neizmanto.

Krājas uz jumta

Līdz ar ēku augstuma palielināšanos arī ūdenstorņi būtu jābūvē arvien augstāki. Tādēļ tika radīts cits veids, kā ūdeni piegādāt augstākām ēkām – uz māju jumtiem izvietojot ūdens tvertnes. Šāda pieeja atviegloja sūkņu darbu, jo sūkņiem vairs nebija jādarbojas, tiklīdz kāds ēkā atgriež krānu, bet gan tikai tad, kad tvertne uz mājas jumta ir iztukšojusies. Ūdens tvertnē tiek uzsūknēts, bet lejup tek gravitācijas iespaidā, tā nodrošinot vienmērīgu ūdens tecēšanu visos stāvos.

Ūdens ceļš debesskrāpjos

Lai nogādātu ūdeni līdz debesskrāpju augšējiem stāviem, būtu nepieciešams radīt milzīgu ūdens spiedienu. Zemākajos stāvos spiediens būtu tik liels, ka ūdens caurules neizturētu un pārsprāgtu. Tādēļ ūdens uz augstākiem stāviem tiek sūknēts pakāpeniski jeb pamazām. Piemēram, pasaules augstākajā debesskrāpī Dubaijā ūdens vispirms tiek uzsūknēts līdz
lielai ūdens krātuvei 40. stāvā. No turienes ūdens tiek sūknēts augstāk – līdz
nākamajai krātuvei, kamēr sasniedz debesskrāpja virsotni. No turienes
gravitācijas iespaidā ūdens tek lejup un piegādā ūdeni visiem stāviem.