Mazi, pūkaini un bezgala mīlīgi – jā, tieši tādi ir cālēni! Uzzini, kā tiek nāk pasaulē un kā mammas vistas par mazajiem pūkaiņiem gādā!

  • Vistas sadēj ligzdā aptuveni 12 olas un pēc tam tās visas izperē. Cāļa attīstība olā sākas tad, kad vista to sāk perēt, tādēļ cālēni izšķiļās apmēram vienā laikā ― ar vienas vai divu dienu starpību.
  • Perētājvista silda olas un skaļi protestē, ja to traucē. Tā reti pamet ligzdu, lai paēstu vai padzertos. Perēšanas laikā olām ir nemainīga temperatūra un mitrums.
  • Vista katru olu apgroza vidēji 50 reizes dienā.
  • Pirms izšķilšanās vista var dzirdēt cāļu čiepstēšanu olā. Tā maigi pieklauvē pie čaumalas, lai rosinātu cālēnu pārsist čaumalu no iekšpuses. Šķiļoties cālēns vispirms izlauž nelielu elpošanas caurumiņu. Tad mazulis nedaudz atpūšas, izlauž lielāku caurumu un rāpjas ārā no olas.
  • Pirmajās dienās cāļi iztiek ar dzeltenuma barības vielām, kas uzsūktas caur ādu pirms izšķilšanās. Vista cālēnus silda zem spārniem, ierāda tiem, kur meklēt barību un ūdeni. Skaļi klukstot, vista sasauc cālīšus, ja atrod ko ēdamu.
  • Vistas ir ļoti sirsnīgas mammas. Zinātnieki pierādījuši, ka vistas spēj iejusties cālīšu emocionālajā stāvoklī un just tiem līdzi. Senajā Romā teiciens “tu esi kā vista” nozīmēja komplimentu. Tāpat arī teiciens “kladzina kā vista” izsaka uzslavu, jo vista ar kladzināšanu aizstāv mazuļus no plēsējiem.

FOTO: GETTYIMAGES.COM