Tetovējumos, krāsojamās grāmatās, mājas dekoros un pat telefonu vāciņos – mandalas mūsdienās sastopamas daudzviet. Izrādās, apļveida mākslas darbam ir gadu tūkstošiem sena pagātne.

Rodas reliģijā

Apļveida zīmējumi pastāvējuši jau kopš pirmajiem alu zīmējumiem, kuros ar vien­kāršo simbolu pirmatnējie cilvēki attēlo­ja, piemēram, sauli. Taču uzskata, ka man­dalas cilvēki sākuši zīmēt līdz ar hinduis­ma mācības rašanos aptuveni 2000 gadu pirms mūsu ēras. Vārds “mandala” tulko­jumā no senās indiešu valodas sanskrita nozīmē “aplis”. Hinduisma tradīcijā man­dalu zīmēšana ir reliģiskās prakses neatņe­mama daļa, tāpat kā lūgšanas vai kalpoša­na jeb palīdzēšana trūcīgajiem. Hinduisma piekritēji mandalas uzskata par svētām.

Zīmē mieram

Mūsdienās mandalas zīmē ne tikai hindu­isma piekritēji. Daudzi to dara brīvajā lai­kā, daži pat apmeklē speciālas grupu no­darbības. Uzskata, ka mandalu zīmēšana ne tikai rada skaistu mākslas darbu, bet arī nomierina un iedvesmo zīmētāju. Psiholo­gi atklājuši, ka apļa forma cilvēkam ir viena no sa­protamākajām – pat mūsu acs ābols un redzes lauks ir šā­das formas.