Vai to maz iespējams izdarīt?

Sausais ledus patiesībā ir sasalusi ogļskābā gāze. Sausā ledus temperatūra ir -79 °C, un istabas temperatūrā pie parastā atmosfēras spiediena tas, tāpat kā sasaldētais ūdens, sāk “kust”, taču pavisam citādāk. Sasalis ūdens pamazām kļūst par šķidrumu un tikai pēc tam iztvaiko, taču sausais ledus iztvaiko uzreiz, neatstājot mitruma pēdas.

Ja sauso ledu iemet karstā ūdenī, tas iztvaiko vēl spēcīgāk – rodas biezi, balti dūmi!

Kā iegūst sauso ledu?
Sauso ledu iegūst, ar speciālu aparatūru, palielinot spiedienu un pazeminot temperatūru. Gāze nosēžas kristālisku graudu veidā, kuru pēc tam cita mašīna sapresē jeb saspiež granulās.