Vai pastaiga pa drēgnām, tumšām pazemes ejām tev šķiet baisa? Tad labāk katakombas neapmeklēt. Bet kas gan tās ir?

Kapi zem zemes
Par katakombām sauc dabiski vai mākslīgi veidotas pazemes ejas un telpu sistēmas, kuras senos laikos cilvēki izmantojuši mājokļiem, mirušo apbedīšanai un reliģiskiem rituāliem. Ir atrasti apbedījumi, kas veidoti zem uzkalniņa izrakstās nišās jau 2000 gadu p.m.ē. Arī etruski, sena cilts, kura ap 1000. gadu p.m.ē. apdzīvoja tagadējo Toskānas (Itālija) teritoriju, savus mirušos apbedīja pazemes kamerās. Tomēr daudzās citās senajās kultūrās līķus sadedzināja.
Arī Senajā Romā mirušos kremēja jeb sadedzināja, bet pelnus glabāja katlos, oša lādēs vai urnās. Tikai aptuveni 2. gs. populāra kļuva miruša cilvēka apglabāšana zārkā vai smalki rotātā sarkofāgā bagātākajās aprindās.

Kristiešu tradīcija
Kristieši priekšroku deva nededzināta mirušā apglabāšanai, jo ticēja, ka cilvēka ķermenis atkal piecelsies pēc Kristus otrās atnākšanas uz zemes. Tā kā lielākā daļa kristiešu nebija turīgi, viņiem trūka līdzekļu, lai iegādātos zemi bēru vajadzībām, tāpēc izcirta tuneļus dziļākajos tufa slāņos un mirušos guldīja eju sānu dobumos. Pēc tam ailes aizmūrēja vai aizklāja ar
akmens plātnēm, uz kurām iegravēja uzrakstus vai simboliskus zīmējumus. Mirušos katakombās apglabāja bez šķirsta, ietītus lina, zīda vai zelta rokāta audumos, līdzi dodot dažādus priekšmetus.

Lielākās — Romas katakombas
Sākumā par katakombām tika dēvēta paleja pie Romas Svētā Sebastiāna baznīcas, zem kuras ierīkotās kapu vietas sauca “in catacumbas”. Pazemes kapenes izcirta ceļu tuvumā ārpus pilsētas, jo bija aizliegts apbedījumu vietas ierīkot pilsētas robežās. Plašākās katakombas ir Romas apkārtnē — ap 880 km garumā, līdz 20 m dziļumā, vietām pat 6 stāvos. Tajās apglabāti ap 6 miljoniem mirušo. Katrs nelaiķis apguldīts 0,8–1 m platā sānu nišā. Augšējās ejās ierīkoja gaismas ailes, bet apakšējās ejas izgaismoja ar lāpām.

Katakombu noriets
Paradums apglabāt mirušos katakombās izzuda ap 4. gs. Ap 6. gs. mirušo kaulus no katakombām sāka pārvietot uz baznīcām. 8. gs. katakombas bija aizmirstas, tās pamazām sagruva un aizbira.