Vai tiešām dzīvnieki zina, kāds laiks gaidāms, ja reizēm kļūdās pat laika ziņu diktors? Noskaidrosim, kuri dzīvnieki laikapstākļu maiņas sajūt ātrāk un vai tiešām viņiem vienmēr ir taisnība!

Cilvēki vēro dabu

Seno laiku cilvēks vēroja apkārt notiekošo un centās apjaust dažādas sakarības, lai saprastu, kas gaidāms. Tāpēc cilvēks paļāvās uz dabā novēroto un izdarīja secinājumus, tai skaitā arī par dzīvnieku uzvedību. Tā radušies daudzi ticējumi. Piemēram, ja bezdelīgas lido zemu, drīzumā gaidāms lietus. Šim apgalvojumam ir arī zinātnisks pamatojums – tuvojoties lietum, gaiss kļūst mitrāks un mazie kukaiņi mitriem spārniem lido zemāk. Tā ir bezdelīgu barība, tāpēc arī paši putni pirms lietus redzami lidojam tuvāk zemei. Vēl kāds ticējums vēstī – ja skudras ceļ augstus pūžņus, paredzama lietaina vasara. Arī tam ir pamatojums, jo mazie kustoņi šādi rīkojas, lai viņu mājvieta neapplūstu. Tāpat novērots, ka, tuvojoties vētrai, brieži un stirnas dodas ārā no meža, lai paglābtos no trokšņa un krītošiem kokiem.

Taču senču ticējumu pūralādē sastopami arī daudzi ticējumi, kuriem nav zinātniska pamatojuma. Piemēram, ja kaķis guļot ņaud, būs stiprs sals. Guļošs mājas mīlulis vis laikapstākļus neparedzēs – ņaudēšana miegā nozīmēs to, ka kaķis sapņo vai izdod neapzinātas skaņas refleksu dēļ.

Sajūt katastrofas

Lai gan ticējumi par laikapstākļiem ne vienmēr šķiet loģiski, pētnieki ir pārliecināti – dzīvnieki pavisam droši spēj paredzēt dabas katastrofas, piemēram, zemestrīces un cunami. To apliecina pēc katastrofām bojāgājušo savvaļas dzīvnieku salīdzinoši nelielais skaits. Tie laikus paguvuši patverties brīdī, kad cilvēki par gaidāmo pat nav nojautuši. Taču nebūtu pareizi teikt, ka dzīvnieki laiku pareģo. Patiesībā kustoņi gluži vienkārši reaģē uz dabā notiekošajām izmaiņām, ko cilvēks vēl nespēj pamanīt. Dzīvnieki sadzird infraskaņu, kas brīdina par tuvojošos vētru. Tāpat dzīvnieki laikus jūt arī gaisa spiediena maiņas un zemes vibrācijas. Tas iedarbina viņu izdzīvošanas mehānismu, tādēļ dzīvnieki no katastrofām parasti spēj paglābties laikus.