Visas pasaules naudas apjomu precīzi neviens nerēķina un nevar sarēķināt, jo dažādās valstīs tas atšķiras. Taču droši var apgalvot, ka naudas kļūst vairāk.

Četrreiz vairāk preču un pakalpojumu

Naudas daudzums pasaulē pieaug reizē ar saražoto preču un pakalpojumu apjomu. Veikalu plaukti ir pārpildīti ar dažādām precēm, turklāt piedāvājums tikai turpina augt. Arī dažādu pakalpojumu piedāvājums mūsdienās ir neiedomājami plašs! Mēs ejam uz kino, kafejnīcām, izklaides parkiem un visur tērējam naudu. Salīdzinot 1980. un 2019. gadu, tagad ir radītas preces un pakalpojumi ar četras reizes lielāku vērtību, rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Un, lai šīs preces un pakalpojumus iegādātos, ir nepieciešams arvien vairāk naudas.

Bagātas un nabadzīgas valstis

Nauda kalpo gan vērtību noteikšanai un salīdzināšanai, gan kā norēķinu līdzeklis preču un pakalpojumu iegādei. Un vēl tā noder bagātības uzkrāšanai. Valstis ir ļoti atšķirīgas pēc to turīguma, piemēram, Centrālāfrikas Republikā cilvēku turība ir 80 reizes zemāka nekā ASV. Tātad ir bagātas, mazāk bagātas un nabadzīgas, pat ļoti nabadzīgas valstis.

Jāprot gudri pārvaldīt

Labā ziņa ir tā, ka nabadzība pasaulē mazinās. 1980. gadā četri no 10 cilvēkiem bija nabadzīgi, tagad tikai viens no 10. Lai nākotnē samazinātos plaisa starp bagātajām un nabadzīgajām valstīm, svarīgi, lai būtu brīvi pieejamas zināšanas un tehnoloģijas. Tikpat svarīgi ir ieviest brīvā tirgus principu, kā arī atbildīgi pārvaldīt valsti. Savukārt naudas daudzuma pieaugums konkrētam cilvēkam ir atkarīgs gan no valsts, kurā viņš dzīvo, gan no paša cilvēka. Valsti var pārvaldīt gudri un izglītoti cilvēki, un cilvēks pats var kļūt gudrāks mācoties. Ja ir abi nosacījumi, tad valstī būs vairāk naudas un cilvēki būs turīgāki.