Četri burti, kas veido organizācijas nosaukumu, ir saīsinājums no angļu valodas vārdiem “North Atlantic Treaty Organization”. Tulkojumā latviešu valodā tas nozīmē Ziemeļatlantijas līguma organizācija.

NATO ir militāra savienība jeb alianse, kas apvieno 29 Eiropas un Ziemeļamerikas valstis, saglabājot katras neatkarību. Tās galvenā mītne atrodas Briselē. Latvija NATO pievienojās 2004. gadā.

Sākotnēji NATO tika dibināta kā pretstats Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai (PSRS), kurā savulaik bija iekļauta arī okupētā Latvija. Tās mērķis bija kopīgiem spēkiem aizsargāt Eiropu no komunistiskajām valstīm, kas varētu uzbrukt. Mūsdienās NATO uzdevums ir sargāt organizācijas dalībvalstu brīvību un drošību. Tā ir kā viena liela armija. Konflikta situācijā valstis darbojas pēc trīs musketieru principa “Viens par visiem, visi par vienu”. Tā apvieno visu dalībvalstu spēkus, ai nodrošinātu pietiekamu militāro spēku, kas nepieciešamības gadījumā novērstu karu un aizsargātu valsti. Pēc 2001. gada 11. septembra notikumiem, kad teroraktā Amerikas Savienotajās Valstīs divas lidmašīnas ietriecās Pasaules tirdzniecības centra torņos, NATO saviem uzdevumiem un mērķiem pievienoja vēl vienu. Viņi nolēma turpmāk gādāt arī par to, lai ierobežotu globālo terorisma izplatību. Terorisms mūsdienās ir viens no lielākajiem draudiem līdzās tādām problēmām kā kibernoziegumi , vides piesārņojums, resursu trūkums, infrastruktūras drošība un citi jautājumi.

TEKSTS: AGNESE DZENE