Vecāki un vecvecāki tev droši vien ir stāstījuši, ka viņi skolā mācījās tikai 11 gadus. Taču tagad laiki ir mainījušies, un skolā jāiet par vienu gadu ilgāk. Lasi, kāpēc tā ir!

Tāpat kā Eiropā

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas mainījās visa valsts iekārta. Arī izglītības jomā ierasto 11 klašu vietā pieņēma likumu par 12 klašu izglītību. Mūsu izglītības sistēma ir pielīdzināta citu Eiropas Savienības valstu izglītības uzstādījumiem. Tā mūsu iegūtie atestāti (apliecība par mācību iestādes pabeigšanu) ir derīgi arī citās valstīs. Pēc skolas pabeigšanas tie sniedz iespēju doties mācīties tālāk jebkurā Eiropas Savienības valstī. Arī pirmajā Latvijas neatkarības laikā no 1918.–1940. gadam bērni vispārējo vidējo izglītību ieguva 12 gados.

Sagatavo dzīvei

Latvijas vispārējo izglītību dala divos posmos – pamatizglītība, kuru iegūst līdz devītajai klasei, un vidējā izglītība jeb vidusskola. Pabeidzot vidusskolu, ir jāapgūst vismaz 12 mācību priekšmeti, no kuriem pieci ir obligāti – latviešu valoda un literatūra, matemātika, vēsture, svešvaloda un sports. Šajos gados sagatavo bērnus un jauniešus augstskolai un darbam.