Arī tiem, kuri paši nav šoferi, der zināt dažādu ceļa zīmju apzīmējumus. Tā ne vien jutīsies drošāk, bet arī kļūsi par īstu karšu ekspertu un varēsi palīdzēt šoferim. Šoreiz noskaidrosim, ko nozīmē ceļa zīmes, kurām priekšā ir burts, kam seko cipars.

Apkārt zemeslodei
Tāpat kā ielām tiek doti nosaukumi, tā autoceļiem piešķir burtu un ciparu apzīmējumus. Tas nepieciešams, lai cilvēki varētu orientēties ceļu kartēs un atrast pareizo virzienu, kurp doties. Bez autoceļiem Latvijā un citviet pasaulē ir arī veloceliņi, kas paredzēti riteņbraucējiem, gan arī dažādas takas, pa ko iet gājējiem. Pēc “Latvijas Valsts ceļu” datiem, Latvijā ir ap 73 592 km autoceļu un ielu (valsts ceļi, pašvaldību ceļi un ielas, kā arī meža ceļi un privātie ceļi). Salīdzinājumam – apkārt zemeslodei pa ekvatoru ir tikai 40 000 km.

“A”, “P” vai “V”?
Dažādie burti norāda uz to, kāda nozīme piešķirta konkrētajam ceļam. Valsts galvenos autoceļus apzīmē ar burtu “A”. Latvijā kopā ir 15 šādi ceļi. Tie savieno Rīgu ar pārējām republikas nozīmes pilsētām, kā arī Latvijas autoceļu tīklu ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļiem. Piemēram, ceļš “A10” savieno Rīgu ar Ventspili un ir 190 km garš. Valsts reģionālos autoceļus apzīmē ar burtu “P”. Šie ceļi savieno novadu administratīvo centru ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, tāpat šie ceļi savieno pilsētas savā starpā, kā arī savienojas ar galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Kopā valstī ir 136 ceļi, ko apzīmē ar burtu “P”. Piemēram, ceļš “P86” ir 37,9 km garš un ved no Sērenes uz Kalniešiem. Savukārt valsts vietējos autoceļus apzīmē ar burtu “V”. Tie parasti ir salīdzinoši īsi un savā starpā savieno dažādus svarīgus punktus novada ietvaros. Latvijā kopā ir vairāk nekā 1470 šādu autoceļu.

Izpēti Latvijas ceļu tīklu te!

Eiropas ceļu tīkls
Arī Eiropas valstis savā starpā savieno ceļu tīkls. Starptautisko Eiropas ceļu tīklu apzīmē ar burtu “E”. Bieži vien ceļam var būt divi numuri: viens, kas apzīmē, ka tas ir Eiropas nozīmes ceļš, bet otrs ir konkrētās valsts ceļa numurs. Tā arī Latvijā “E22” pārklājas ar valsts nozīmes ceļiem
“A10”, “A6” un “A12”. Eiropas mēroga ceļš “E22” ir viens no garākajiem šī tīkla ceļiem (5300 km), tas sākas Lielbritānijā, tad iet caur Nīderlandi, Vāciju, Zviedriju, Latviju un arī Krieviju. “E” ceļu tīkls iestiepjas arī Āzijā. Tiesa, Āzijā ir pašiem savs lielceļu tīkls, kas tiek apzīmēts ar “AH” (no angļu val. “Asian Highway” – “Āzijas lielceļš”).

TEKSTS, FOTO: REDAKCIJAS ARHĪVS