Dažādās valstīs termometri atšķiras. Uzzini kāpēc!

Galileja primitīvo termoskopu vēlāk pārveidoja daudzi citi zinātnieki, bet 1714. gadā vācu fiziķis Gabriels Daniels Fārenheits izgatavoja stikla un dzīvsudraba termometrus tādā izskatā, kādā mēs tos pazīstam mūsdienās. 32º savā termometrā viņš piešķīra ledus kušanas temperatūrai, bet 96º — vesela cilvēka ķermeņa temperatūrai.
1742. gadā zviedru zinātnieks Andrešs Celsijs ieteica 100º skalu, kur 0º bija ūdens vārīšanās temperatūra, bet 100º — ledus kušanas. Astronoms Mārtins Štrēmers 1750. gadā šo skalu “pagrieza” pretējā virzienā. Mūsdienās visā pasaulē pārsvarā izmanto Celsija – Štrēmera skalu (apzīmē ar C), bet ASV populārāka ir Fārenheita skala (apzīmē ar F).
Lai pārrēķinātu Fārenheita grādus Celsija grādos, no temperatūras Fārenheita grādiem jāatņem 32 un atlikums jāreizina ar 5/9.