Spēles “Cirks” un “Ričuračs” bērnībā spēlējuši gan tavi vecāki, gan vecvecāki. Izrādās, abas radušās Indijā un gadu gaitā izplatījušās visā pasaulē.


Valdnieka iecienītā spēle

“Ričurača” priekštece ir spēle “Pachisi”, ko dēvē pat par Indijas nacionālo galda spēli. Tās laukums ir krusts, ap kuru spēles gaitā ar kauliņiem jāapiet apkārt. Mūsdienās gājienu skaitu nosaka ar metamo kauliņu, bet agrāk – izmetot sešus vai septiņus gliemežvākus. Atkarībā no tā, kā gliemežvāki nokrita uz zemes, tika aprēķināts gājienu skaits ar kauliņu. Vēsturiskas liecības par “Ričuraču” atrodamas kopš 16. gadsimta. Nostāsts vēsta, ka līdzīgu spēli esot spēlējis musulmaņu lielvalsts Mogulu impērijas valdnieks Akbars Lielais. Tiesa, spēles kauliņu vietā pa laukumu pārvietojušās jaunavas, kas ietērptas noteiktu krāsu apģērbā.

Māca par labo un slikto

“Cirka” ideja radusies Indijā. Spēle, kādu pazīstam mūsdienās, varētu būt cēlusies 13. gadsimtā. Tolaik to dēvēja par zināšanu un gudrības spēli, jo tā bija veidota, lai mācītu morāles normas. Spēles laukumā bija attēlotas kāpnes, kas veda augšup, un čūskas, kas veda lejup. Čūskas attēloja netikumus, piemēram, dusmas un skaudību, bet kāpnes – labos tikumus. Spēle mācīja, ka, darot sliktus darbus, cilvēks pārdzimst zemākā formā, bet, darot labus darbus, sasniedz mokšu jeb absolūto laimi. Spēlē bija vairāk čūsku nekā kāpņu, tā parādot, ka dzīvot krietnu dzīvi ir sarežģītāk nekā grēkot.

Slīdkalniņi, kāpnes un čūskas

Anglijā spēle ieceļoja un kļuva populāra 19. gadsimta beigās ar nosaukumu “Čūskas un kāpnes”. ASV spēli sāka tirgot 1943. gadā, nosaucot par “Slīdkalniņiem un kāpnēm”. Tā sastāvēja no 100 spēles lauciņiem, un tajā bija saglabāta tikumu un netikumu ideja. Pie kāpnēm bija parādīti labie darbi, bet attēli pie slīdkalniņiem rādīja bērnus darām blēņas un šo darbību sekas. Latvijā populāra spēles variācija ir “Cirks”, bet tajā nav iekļautas dzīves pamācības. Šajā spēlē pārvietoties vairākus gājienus uz augšu vai leju palīdz cirka mākslinieki vai dažādi zvēri. Spēles “Cirks” laukums ir lielāks, tajā ir 120 lauciņi.