Apļveida krustojumi daudzviet aizstājuši parastos krustojumus tāpēc, ka tie ir drošāki un ātrāk izbraucami nekā lielie krustojumi, ko regulē luksofori.

Pa apli vienā virzienā
Šādi krustojumi tiek apzīmēti ar ceļa zīmi “braukt pa loku”. Ceļa zīme norāda, kādā virzienā pa apli ir jābrauc. Valstīs, kur automašīnas brauc pa ceļa labo pusi, pa loku jābrauc pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Savukārt valstīs, kā Lielbritānija, Malaizija vai Austrālija, kur auto brauc pa ceļa kreiso pusi, aplī jābrauc pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Kolumba aplis 1907. gadā

Neveiksmīgais sākums
Pirmos apļveida krustojumus veidoja jau 19. gadsimta beigās Francijā, kad inženieri saprata, ka, braucot pa apli vienā virzienā, ir vieglāk organizēt satiksmi. Tomēr par pirmo rotācijas apli gan uzskata 1905. gadā uzbūvēto Kolumba apli Ņujorkā. Pieaugot auto skaitam, ASV sāka būvēt arvien jaunus apļveida krustojumus. Tomēr autovadītājiem izbraukt apļus sagādāja grūtības, tāpēc ka sākotnēji visām automašīnām, kas brauca aplī, bija jādod ceļš tām, kas aplī vēlējās iebraukt. Notika avārijas, jo mašīnas apļos iebrauca krietni lielākā ātrumā, intensīvas satiksmes dēļ radās sastrēgumi un aplis uz priekšu kustējās ļoti lēni. 1966. gadā šos krustojumus uzlaboja briti, radot rotācijas apli, kādu zinām mēs. Priekšroka ir tām automašīnām, kas aplī jau atrodas. To panāca, pirms iebrauktuvēm aplī uzstādot zīmes „dodiet ceļu”. Samazinājās sastrēgumi un avāriju skaits, jo auto apļos iebrauca krietni lēnāk. Francijā to ir visvairāk – kopā uzbūvēti vairāk nekā 30 000 apļveida krustojumu.

Lielākais aplis pasaulē Putradžajā

Rotācijas apļi pasaulē
Lielākais rotācijas aplis pasaulē atrodas Malaizijas pilsētā Putradžajā. Tas ir milzīgs ovāls, kam pievienojas 15 ielas. Kopējais apļa garums ir 3,4 kilometri. Tā vidū ir ierīkots parks, uzbūvēta grezna viesnīca un valsts monarha rezidence. Viens no slavenākajiem rotācijas apļiem atrodas Lielbritānijas pilsētā Svindonā. To dēvē par “maģisko” apli. Patiesībā tas ir nevis vien aplis, bet veseli pieci savā starpā apvienoti nelieli un divi lielāki apļi. Satraukumu ne vienā vien autobraucējā vieš arī rotācijas aplis Parīzē, kas izveidots ap Triumfa arku. Šajā aplī nav iezīmētas atsevišķas braukšanas joslas, tādēļ kustība notiek diezgan haotiski, turklāt priekšroka ir tām automašīnām, kas aplī iebrauc.

“Turbo” aplis Nīderlandē

Ovāli, lāses, hanteles un citi
Apļveida krustojumi mēdz būt arī ovāli, lietus lāses vai citas izstieptas formas. Piemēram, “hanteles” krustojums patiesībā sastāv no diviem rotācijas apļiem. Savukārt, “turbo” vai “spirāles” rotācijas aplī braukšanas joslu mainīt nevar. Autovadītājs, iebraucot aplī, izvēlas tieši konkrēto joslu, kas tālāk ved vajadzīgajā virzienā ārā no apļa.

TEKSTS: REDAKCIJAS ARHĪVS
FOTO: REDAKCIJAS ARHĪVS